Participació en projectes

Science Bits - Be an Entepreneur - Xplore Health

IE Londres
Science Bits

Science Bits

Ciència multimèdia

Projecte reconegut pel Departament d’Ensenyament: Science Bits és un recull de lliçons de ciència multimèdia dissenyats per enriquir les classes de ciències.

És un nou recurs didàctic de ciències dissenyat per fomentar la pràctica educativa mitjançant un model constructivista i basat en les competències bàsiques, i per obtenir els millors resultats en l'ús de les TIC a l'aula.

Be an Entrepeneur

Be an Entrepeneur

Pensament creatiu
Be an Entrepreneur a 3r i 4t d’ESO és una matèria impartida 100% en anglès, en col·laboració amb organitzacions externes ben reconegudes. Els estudiants aprenen a pensar de manera creativa, com escriure un pla de negocis, desenvolupar tècniques d’oratòria per dominar el parlar en públic i les habilitats de comunicació oral.
Xplore Health

Xplore Health

Programa educatiu europeu
Xplore Health és un programa educatiu europeu que ofereix recursos multimèdia interactius per apropar la recerca biomèdica a l'aula amb enfocaments didàctics innovadors. El programa es desenvolupa a través d'Internet i a través de centres educatius, centres de recerca i museus de ciència.
English Projects in Infant Education

English Projects in Infant Education

Projectes Trilingües a Infantil

Cada curs fem projectes bilingües a Educació Infantil amb un centre d’interès i partim de la idea que serà motivador, divertit i engrescador.

Aquests projectes fan que els nens, treballin, juguin i experimentin de manera natural i contextualitzada afavorint l’aprenentatge de les llengües (Català, Castellà i Anglès).

© 2021 Institut Escola Londres