Educació Infantil

P3   P4   P5

Educació Infantil Escola Sagrada Familia
Educació Infantil Escola Sagrada Familia 2

Atesa la gran plasticitat i forta activitat de l’infant en aquesta edat i la importància del desenvolupament personal i social, l’educació en aquest període s’ha de concentrar essencialment en el joc, en les experiències sensitives i motrius i en l’adquisició d’hàbits socials.

Impulsem al màxim el potencial del nen/a en tota la seva globalitat

Una bona coneixença de les emocions permetrà, més tard, aprendre a gestionar-les dins d’un entorn adequat i ben acompanyat per l’ equip de mestres que vetllarem perquè els seus fills siguin feliços, vinguin motivats a l’escola i així puguin gaudir aprenent.

Educació Infantil
Educació Infantil Escola Sagrada Familia 3

Mindfulness: ajudem al nen a ser plenament conscient del “aquí” i del “ara”

Les estratègies que utilitzem per acompanyar els nostres alumnes en aquesta primera etapa escolar són:

  • Aprenent idiomes des de l’inici: El nostre objectiu és tenir amb 5 anys vertaders lectors independents.
  • Treballem l’anglès des de P3: el desenvolupament de la comprensió, el reconeixement, i la reproducció fonètica de l’anglès en tota la seva amplitud. Som una de les 9 escoles que impartim el projecte Bright Futures on es treballen les ciències i els phonics de manera integrada en les 5 hores d’anglès que es duen a terme al llarg de la setmana.
  • El treball d’hàbits i rutines per anar-los fent cada vegada més autònoms i afavorir la seva autoestima.
  • Ajudem a progressar en el coneixement i domini del seu cos amb la psicomotricitat i la natació.
  • El treball de projectes i racons és molt important a l’escola ja que, mitjançant aquests, treballem la internacionalitat, pautes de convivència, valors, coneixement de l’entorn,…
  • Utilitzant el joc com a eina bàsica d’aprenentatge, desenvolupem les intel•ligències múltiples a través de mètodes interactius i vivencials.
  • El nostre projecte e-SAFA: l’ús de tablets ens permet personalitzar  l’aprenentatge de cada nen i nena. Totes les aulesestan equipades amb PDIs.

© 2021 Institut Escola Londres