Educació Primària

Cicle inicial, mitjà i superior (de 6 a 12 anys)

Educació Primària

Ens trobem en la segona gran etapa escolar on és clau dotar els nostres alumnes de les competències bàsiques i les eines que necessitaran per consolidar l’Educació Secundària (ESO).

Els mestres treballem perquè els nostres alumnes desenvolupin les capacitats personals i les habilitats socials que els ajudaran a conèixer i viure els valors, a tenir una bona relació entre iguals, a desenvolupar la capacitat d’esforç, la creativitat, l’autonomia i l’emprenedoria.

Les estratègies que utilitzem per acompanyar els nostres alumnes en aquesta segona etapa escolar són:

Educació Primària
 • Les llengües vehiculars del centre, que són: català, anglès i castellà
 • La metodologia AICLE: Art i Medi en anglès
 • El treball en grups flexibles i els desdoblaments, respectant així els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • L’acció tutorial personalitzada per a cada alumne i cada família.
 • Aprendre, ensenyar i avaluar per competències.
 • Avaluació certificada: els nostres alumnes obtenen els millors resultats en les avaluacions externes (Competències Bàsiques de 6è, exàmens Cambridge ESOL...)
 • Fomentem hàbits i tècniques d’estudi per ajudar als alumnes a ser més autònoms i més responsables.
 • El treball per projectes: per potenciar la internacionalitat, el treball cooperatiu, la investigació i l’esperit crític.
 • L’ús de les noves tecnologies creant nous models d’ensenyament i d’aprenentatge més atractius i pedagògics i adaptats als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Aules equipades amb PDIs. Els alumnes a partir de 5è disposen del seu propi iPad com a eina de treball.
 • Us de la nostra Intranet per part dels mestres, els alumnes i les famílies.
 • Aquesta “aula virtual” permet un gran ventall de recursos i facilita als pares seguir el dia a dia de les activitats que es duen a terme dins i fora del centre.
 • A més dels beneficis físics, l’esport ens permet desenvolupar el coneixement d’un mateix i dels altres a través del treball en equip. Més de 20 activitats extraescolars, ens ajuden a assolir aquest objectiu.
 • Les sortides i convivències permeten la coneixença de l’entorn i el treball de valors.

© 2021 Institut Escola Londres