Educació Secundària

ESO (de 12 a 16 anys)

Escola Sagrada Família - Educació Secundària ESO
Escola Sagrada Família - Educació Secundària ESO

La finalitat d’aquesta etapa és aconseguir que els nois i noies siguin persones competents, és a dir, que adquireixin les eines necessàries per entendre el món i siguin capaços d’intervenir de forma activa i crítica en la nostra societat.

Creiem en una metodologia participativa i creativa en què cada alumne/a és l’autèntic protagonista del seu aprenentatge.
Promovem l’adquisició d’hàbits de treball i tècniques d’estudi que afavoreixen la constància, l’esforç i la disciplina.

Les estratègies que utilitzem per acompanyar els nostres alumnes en aquesta tercera etapa escolar són:

Educació Secondària
 • El trilingüisme: cada matèria té assignada una llengua vehicular (Anglès, Català o Castellà). A més, els alumnes poden estudiar una segona llengua estrangera (Alemany o Francès).
 • Treballar les capacitats, competències i intel•ligències múltiples.
 • Programacions multidisciplinàries i lligades a la realitat social.
 • Projectes d’Emprenedoria totalment en anglès
 • Experimentació directa en grups desdoblats.
 • Pràctiques de Laboratori en anglès
 • Treball cooperatiu, en parelles, en equip o individual.
 • Projecte Aprenentatge-Servei amb la col·laboració d’entitats del barri
 • Acció tutorial contínua i individualitzada.
 • El paper del tutor/a en aquesta etapa és fonamental per aportar-los una orientació adient que permeti desenvolupar tot el potencial que porten i escollir el camí de cara a estudis posteriors.
 • Utilització de les TIC: Intranet pròpia i Aules equipades amb PDIs. Els nostres alumnes disposen del seu propi iPad com a eina de treball.
 • Organització de sortides, convivències i treballs de síntesi amb una programació didàctica.
 • Participació en diferents programes internacionals que permeten als nostres alumnes gaudir d’experiències que potencien l’intercanvi cultural, treballar les assignatures de forma transversal i posar en pràctica les llengües anglesa, francesa i alemanya.
  1. Projectes eTwinning en anglès i reconegut per la Unió Europea
  2. Projectes Erasmus+ (intercanvi de bones pràctiques entre centres europeus que permet la mobilitat d’alumnes i professors amb subvenció de la UE)

© 2021 Institut Escola Londres