Firefly project

Institut Escola Londres

Escola Sagrada Família

Benvinguda de l’Equip Directiu

L’Institut Escola Londres és un centre públic d’aprenentatges, compartits activament amb les nostres famílies, on tots som mestres i aprenents, i on els nostres alumnes troben allò que els ajuda a construir el seu propi projecte de vida, sòlid i feliç.

El Projecte Educatiu del nostre IE és flexible, obert i amb una consolidada projecció internacional. La participació en intercanvis amb escoles europees i nord-americanes, en programes Erasmus+ o en projectes eTwinning determina un disseny innovador del currículum, dels espais i del temps escolar, posant molt èmfasi en els interessos i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne.

La introducció de la llengua anglesa des de P3, i en matèries no lingüístiques, l’ús de noves eines tecnològiques i la creació de metodologies pròpies i úniques, com els R-APS, donen als nostres alumnes les competències necessàries per entendre el món on viuen i per a desenvolupar-se amb èxit en el món en el qual viuran com a adults. El treball de les emocions en cada projecte i convivència a l’IE ajuden als nostres alumnes a saber conviure, des de la senzillesa i la proximitat, cuidant molt els valors i compromisos socials, de justícia i solidaritat.

Blogs

LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CENTRE

“La internacionalització del centre ha estat sens dubte l’impuls necessari per a dissenyar un Projecte Educatiu de qualitat que garanteixi la personalització de l’aprenentatge amb accions innovadores i creatives. La projecció internacional de l’Escola és un indicador de prestigi que ofereix oportunitats enriquidores a tota la comunitat educativa en quan a participació i formació”.

TIMELINE de la internacionalització del nostre centre.
Núria Vila i Pladevall
Cap d'Estudis IE Londres i Coordinadora Erasmus

Xarxes Firefly Project

Xarxes

Conectivitat

© 2021 Institut Escola Londres