L'Escola

Escola Sagrada Família

IE Londres

Qui som

Educació bilingüe / trilingüe.

L’Escola Sagrada Família és actualment l’única escola de la part esquerra de l’Eixample que ofereix una proposta educativa bilingüe/ trilingüe per a les seves tres etapes educatives: Infantil, Primària i ESO.

 La nostra missió Model educatiu

La nostra missió

Model educatiu

Oferim un model educatiu inspirat en els valors vicencians segons el caràcter propi del nostre fundador Sant Vicenç de Paül, i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant als nostres alumnes una formació integral que afavoreix la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social.

Valors

Valors humans, socials i cristians

Prenem com a referència per a la nostra acció educativa els valors humans, socials i cristians del nostre ideari. La nostra tasca docent es fonamenta en l’atenció a la persona i en un compromís pel treball, l’esforç i la superació cap a la recerca de l’excel·lència i una millora contínua.

La Fundació

La Fundació Escola Vicenciana (FEV) neix arran de la voluntat i aposta de la Companyia de les Filles de la Caritat de la província canònica de Barcelona per les seves obres educatives. Després d'una acurada anàlisi i d'una profunda reflexió, les germanes consideren oportú donar un impuls als seus centres educatius, amb la ferma voluntat de formar i educar integralment als seus alumnes presents i futurs com a escola cristiana, segons el caràcter propi de Sant Vicent de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac. D'aquesta manera, les germanes funden la FEV en 1996, integrant el gener de 1997 el primer centre, l'Escola Sagrada Família de Barcelona. El procés culmina l’any 2010 amb la incorporació dels 15 centres que ens conformen.

El 27 de setembre de 2017 ens vam unificar amb la província de Pamplona i ara formem part d’ ”Espanya Este”.

Historia Escola Sagrada Familia
Història de l'Escola

Història de l'Escola

Fundada el 1867

Fundada el 1867 per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, la nostra escola sempre s’ha caracteritzat per tenir un arrelament fort al barri i per donar servei als més desfavorits. Des de l’any 1997 formem part de la Fundació Escola Vicenciana, creada amb la finalitat d’impulsar els centres d’ensenyament de la nostra Congregació.

L’any 2017 el nostre centre va celebrar 150 anys d’història a la ciutat de Barcelona. Al llarg de tot el curs 2016 – 17 es van realitzar diferents actes commemoratius.

150 aniversari:

Els actes relacionats amb el 150 aniversari van finalitzar el 27 de novembre de 2017 amb una Eucaristia amb la participació de tota la comunitat educativa.

Projecte Educatiu

Preparem, ajudem, eduquem i treballem

Un projecte educatiu internacional, innovador i de qualitat

  • Preparem els nostres alumnes perquè puguin assolir l’excel·lència en el seu desenvolupament humà i intel·lectual. Els donem  les eines necessàries per entendre el món on viuen i siguin capaços d’intervenir-hi de forma activa i crítica.
  • Ajudem als nostres alumnes a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, físiques, afectives i socials amb una metodologia activa,  flexible i constructiva que s’adapta a les necessitats concretes de cada nen/a, i que incorpora les innovacions pedagògiques i els avenços tecnològics més adequats.
  • Eduquem des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, amb la participació en projectes solidaris.
  • Treballem estretament amb les nostres famílies per una educació integral que faci dels nostres alumnes persones autònomes, responsables i felices.

© 2021 Institut Escola Londres