Projectes d'Innovació

Institut Escola Londres

IE Londres
Nous entorns d’aprenentatge e-safa

Nous entorns d’aprenentatge

Scratch, iPads i Swift playgrounds

Dins del nostre projecte pedagògic, apostem pels avenços tecnològics que facilitin a l’alumne progressar en els seus aprenentatges i l’ajudin a ser competent en el món laboral.

Les nostres aules estan completament equipades amb pissarres digitals, projectors i Apple TV.  Disposem d’una aula d’informàtica a Primària i una altra aula a Secundària. A 1r també es treballa la programació amb mBlock. A 4t d’ESO els nostres alumnes desenvolupen i posen en pràctica conceptes d’electrònica i programació més específics. A 1r i 2n ESO la matèria d’informàtica s’imparteix en anglès (Computer Science on es treballa l’Scratch).

A l’Educació Infantil, Educació Primària i ESO el nostre projecte e-SAFA  es basa en la introducció d’iPads per a un aprenentatge cognitiu personalitzat amb continguts en català-castellà-anglès. Els nostres alumnes disposen del seu propi iPad des de 5è d’EP fins a 4t ESO.

A Educació Infantil, Primària i Secundaria treballem la robòtica i la programació mitjançant Swift playgrounds d'Apple així com altres aplicacions que permeten als nostres alumnes endinsar-se en el llenguatge del codi. .

Itinerari lector

Pla d'Impuls de la Lectura

Després de realitzar el PILEC (Pla d’Impuls de la Lectura impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat) que té com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat, potenciant la lectura sistemàtica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, hem dissenyat un itinerari lector que comprèn totes les etapes educatives fent un recorregut per la història literària des de la Tradició Oral del s. X fins a l’Edat Contemporània, tot llegint grans clàssics com Cervantes, Shakespeare, Dafoe, Austen, Mark Twain, Pere Quart, Albert Espinosa, Eduardo Mendoza... en l’idioma en el qual han estat escrits.

Mètode Singapur Escola Sagrada Familia

Mètode Singapur

Matemàtiques, llengua i creativitat

A Primària els alumnes treballen les matemàtiques a partir del Mètode Singapur, on l’alumne aprèn a pensar des de la resolució dels problemes matemàtics, a la vegada posa en pràctica la competència lingüística i la seva creativitat. Es recolza en la reflexió amb objectes quotidians i elements manipulatius per assegurar la comprensió dels conceptes. Té el suport d’altres eines com l’aprenentatge cooperatiu i en espiral, és a dir, cada problema matemàtic suposa un petit pas respecte l’anterior per tal que ningú es perdi i pugui entendre bé el contingut que es treballa.

Mètode Creativation Escola sagrada Familia

Creativació

Els alumnes de Cicle Mitjà treballen la creativitat i l’emprenedoria mitjançant el projecte de Fundació per a la Creativació amb l’objectiu de desenvolupar la creativitat i la capacitat innovadora dels alumnes.

Els alumnes de Cicle Superior i 1r cicle d'ESO desenvolupen Reptes Reals relacionats amb diferents àmbits per tal d'acostar l'educació a la realitat. Aquest any duran a terme la creació d’impressores 3D.

Creativation Challenge neix com a plataforma des d'on coordinar projectes de reptes reals apadrinats per organitzacions i basats en el Mètode de la Creativació.

Utilitzant aquest mètode es pretén tridimensionar el sistema educatiu mitjançant noves formes d'aprenentatge per projectes. La metodologia parteix de la base educativa actual (aprendre continguts curriculars i competències bàsiques), però hi aporta quelcom més enriquidor: la creativitat i la innovació.

AICLE - Escola Sagrada familia

Metodologia AICLE

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres

L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL) és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com la història o les ciències.

A la nostra escola fem AICLE amb les matèries d’Art, Ciències, Pràctiques de Laboratori, Escola d’Emprenedors, Socials.

R-APS

R-APS

Emocions, comunicació i sostenibilitat

Els R-APS és un projecte propi de la nostra escola que promou el desenvolupament de les competències mitjançant el treball cooperatiu i l’aprenentatge-servei.

El projecte R-APS neix amb l'objectiu de situar a cadascun dels nostres alumnes en el centre del seu propi aprenentatge, potenciant les seves aptituds i interessos, superant dificultats, enriquint els seus coneixements perquè en un futur, com a ciutadans europeus, impulsin accions que millorin el seu entorn, tant local com global, i convisquin en una societat basada en els valors fonamentals de la Unió Europea.

Implica la participació i cooperació de tots els alumnes, des d'infantil fins a 4t de l'ESO. Un dels elements més importants és que l’alumnat s’agrupa segons els seus propis interessos indiferentment de l’edat. Aquesta barreja de coneixements, interessos i nivells, promou valors socials com el treball en equip, el respecte i la tolerància.

El projecte s'estructura en 3 blocs (R-APS) amb una temàtica diferenciada: emocions, comunicació i sostenibilitat. Cada temàtica ofereix als alumnes diversos tallers o racons en els quals participen desenvolupant diferents activitats i projectes com ara realitzar un hort urbà, participar en la millora de la biblioteca o els patis, fer ioga, redactar la revista digital de l'escola o ensenyar als més petits a llegir, entre moltes altres opcions.

Mitjançant els Safa R-APS es combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat escolar. Al mateix temps, es fomenta un aprenentatge centrat en els interessos de l'alumne i que pretén desenvolupar les seves potencialitats basant-se en les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.

PDF R-APS 19-20

#BE_U

Afecte i proximitat

Escola Inclusiva: Recurs SIEI a la nostra escola.

XARXES PEL CANVI

Connectivitat i trasnformació educativa

Xarxes pel Canvi

Formem part de la Xarxa Eixample 2.

 

© 2021 Institut Escola Londres