Mètode Singapur al Cicle Inicial

Durant aquest curs, els alumnes de Cicle Inicial han estat treballant les matemàtiques d’una manera diferenciadora i innovadora amb el mètode Singapur.
Però… Què és el mètode Singapur?

El mètode Singapur en matemàtiques desenvolupa la comprensió, la retenció, el gust per aprendre matemàtiques i la resolució de problemes de la vida diària a través d'habilitats senzilles. No es busca la memorització sinó generar una comprensió amb un objectiu molt simple: resoldre problemes a través d'una adequada lectura per aconseguir una solució encertada. Amb Singapur s'aprèn a raonar abans de passar a les operacions. Comprendre i reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, és clau.
Un dels principis fonamentals d'aquesta pedagogia és la verbalització. Aquest mètode convida al diàleg, no només del mestre amb l'alumne, sinó dels alumnes entre ells (cooperació, treball en grups o en parelles) i de l'alumne amb si mateix. Amb aquesta metodologia, l’alumne aprèn el per què abans del com i això permet resoldre problemes fàcilment. Els alumnes aprenen diferents estratègies de càlcul mental per sobre dels càlculs del llapis i paper, d’aquesta manera comprenen les matemàtiques a través de l’experimentació i desenvolupen una major capacitat a l’hora de resoldre problemes matemàtics i pràctics.

© 2021 Institut Escola Londres