Reconeixements al nostre Projecte Educatiu "Firefly Project"

Centrat en la personalització de l'aprenentatge, el nostre PEC posa a l'alumne al centre i el nodreix d'experiències que enriqueixen el seu projecte de vida.
La implicació de tota la comunitat educativa en el PEC ha estat reconeguda aquest curs 20-21:
1) ACREDITACIÓN ERASMUS+ : El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) ha valorat el nostre Plan Erasmus,el qual donarà suport econòmic a tots els projectes internacionals en anglès, alemany i francès, i a les diferents formacions docents (Job-Shadowings) dels propers cursos.
2) R-APS!: El Departament d'Educació ha reconegut R-APS! com a projecte d'innovació. S'ha valorat molt positivament la interacció dels alumnes i docents de les diferents etapes del centre, treballant objectius i reptes competencials, que segueixen els estandars europeus.
Enhorabona a tot@s!

© 2021 Institut Escola Londres