AVANTATGES D’UTILITZAR EL PORTAFOLIS A L’AULA

En el grup del Nivell 1 d’Anglès de 4t d’ESO hem experimentat aquest curs els avantatges d’utilitzar el portafolis com a mesura d’avaluació amb l’alumnat. L’objectiu és fer que l’avaluació de l’alumne sigui realment formativa.

Què és el portafolis o e-portfolio (digital)?
És una col·lecció dels treballs d'una persona que demostra la seva experiència i èxits en un camp o àrea determinada. Els portafolis poden incloure projectes, assajos escrits, projectes d'art visual, fotografia o creacions realitzades electrònicament. Alguns portafolis també inclouen autoavaluacions, avaluacions de professors o altres persones, premis per a diversos projectes, referències, certificats de reconeixement d'assoliments o qualsevol altra informació que mostri èxits.
Quins són els avantatges d’utilitzar aquest recurs a l’aula?
1. Els alumnes són capaços d'observar el seu propi progrés i assumir una major responsabilitat del seu propi aprenentatge, permetent als docents realitzar un paper més de mentor i facilitador en el procés d'aprenentatge, així com fomentar l'autoreflexió i l'avaluació del seu treball.
2. Els portafolis inclouen una gran quantitat d'autoreflexió per part de l'alumne, donant-li l'oportunitat de reflexionar sobre els seus propis aprenentatges i èxits, de sentir un major sentit de propietat sobre el seu treball, i de millorar les seves habilitats de pensament crític.
3. Els portafolis demostren el progrés de l'estudiant durant un període de temps, permetent l'avaluació formativa i la possibilitat que el docent modifiqui i diferenciï les activitats d'aprenentatge i les estratègies d'ensenyament segons sigui necessari.
4. La participació de l'alumne en la selecció dels treballs per al portafolis permet demostrar la seva creativitat i personalitat.
Els alumnes de 4t ESO van preparar els seus portafolis, reflexionant sobre el seu progrés i millora en l’aprenentatge de l’anglès, i van preparar unes presentacions amb Keynote on van demostrar la seva creativitat i originalitat. Després van presentar els seus portafolis davant de la seva professora i una mestra convidada la qual va formar part en l’avaluació de la competència oral i dels soft-skills dels alumnes. Es va convidar a les famílies de 4t ESO a assistir a aquestes presentacions, com a part també de la valoració dels alumnes. La intervenció tant de la mestra externa com de les famílies que van poder assistir va ser un plus de motivació i superació personal per als alumnes, els quals es van esforçar per a mostrar el millor d’ells i elles. +exemples
Núria Vila i Pladevall
Cap d’Estudis

© 2021 Institut Escola Londres