UI-Pla Digital

A l'etapa infantil i primària l'ús de l'Ipad ha continuat en funcionament per dur a terme diverses tasques que ajuden a l'aprenentatge dels nostres alumnes.
A infantil, ha estat un punt clau per aprofundir en la motricitat fina i en l'aprenentatge de continguts matemàtics i de llengua. A més, els ajuda a interactuar digitalment i agafar confiança amb les tecnologies.
A primària, l'iPad es va adaptant als continguts que es treballen a l'aula, investigant, creant i buscant solucions a les tasques proposades. Aprenentatges basats en la cerca, l'escriptura, la lectura i l'art. A més, a cicle superior és l'eina de treball diària amb la tauleta pròpia de cada alumne, utilitzant els llibres digitals i les aplicacions necessàries.
La utilització d'Ipads a les aules facilita el treball tant autònom com cooperatiu de l'alumnat. D'aquesta manera, poden realitzar presentacions grupals de cada matèria, on tots treballen per igual.
En l'àmbit matemàtic aplicacions com Numbers, els ajuden a implementar als seus treballs, gràfiques i taules de càlculs. Igualment, es desperta el seu interès per la programació duent a terme interessants projectes de robòtica. A més, millora les seves capacitats de recerca i creativitat.
L'ús d'aquest dispositiu, els hi permet aprendre amb llibres digitals, dinàmics, competencials i en constant actualització. D'aquesta manera, els alumnes de l'IE Londres desenvolupen la millor educació digital possible.

© 2021 Institut Escola Londres